Skip to main content
IFEA - Archives visuelles

Le contexte - Tarihçe

Pierre Loti, ami de la Turquie
Bezgin Kadınlar kitabının kahramanlarından Cenan Hanım'a Pierre Loti'nin imzalaya gönderdiği bir fotoğrafı (asıl adı Marie Léra)
Une photographie dédicacée de Pierre Loto à Madame Djénane (de son vrai nom Marie Léra), l'une des héroïnes du roman Les Désenchantées.
Inaugurée au Musée des Arts Turcs et Islamiques le 10 mars 1986, une exposition composée de 150 photographies prises par Pierre Loti lors de ses voyages et séjours en Turquie avait été rendue possible par l'association du Musée de Poitiers, de l'IFEA, l'Institut Français et la Banque Ottomane.
 
En complément à celle-ci, l'exposition Pierre Loti ami de la Turquie que nous présentons sous forme d'exposition virtuelle, a été réalisée à partir des archives du journaliste et écrivain Taha Toros (1912-2012), que celui-ci a bien voulu accepter de prêter et de commenter. Les coupures de presse et photo­graphies sélectionnées témoignent de l'estime qu'avait la Turquie envers l'écrivain d'Aziyadé.
 
L'exposition a été réalisée par M. Taha Toros et trois membres scientifiques de l'Institut Français d'Études Anatoliennes, Ibrahim Çağlar, Elie Nicolas et Jean-Pierre Thieck, sous la direction de Jean-Louis Bacqué-Grammont.
 
La mise en ligne de l'exposition a été réalisée par Pascal Lebouteiller, Béatrice Thouvenot et Isabelle Gilles.
 
1912'de doğan gazeteci-yazar Taha Toros, özellikle, çoğunluğunu şahsen tanıdığı, Türk ve Fransız edebiyatçıları hakkında pek çok biyografik eserin yazarıdır. Bundan başka, yüzyılımızın başından beri Türkiye'deki politik ve kültürel yaşamın en belirgin kişileri ve olayları hakkında sayısı ve niteliği açısından göz kamaştırıcı bir dokümantasyonu da biriktirmiştir. Taha Toros'un sabırla oluştur­duğu "Pierre Loti"'ye ait dosyaların incelenmesi sırasında, Aziyade'nin yazarı tarafından Türkiye'de çekilen resimlerin sergilenmesine paralel olarak, Taha Toros'un nazikçe vermeği ve yorumlamayı kabul ettiği belgelerine dayanarak hazırlanacak bir kaç panoyu da bu arada ser­gilemek fikri doğdu: gazete kupürleri, resimler, Türkiye'nin her zaman en sadık dostlarından biri olan Pierre Loti hakkında belli bir görüşe tanıklık edecek belgeler.
 
Bu ikinci sergi Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'nün üç araştırmacısı tarafından gerçekleştirilmiştir: İbrahim Çağlar, Elie Nicolas, Jean-Pierre Thieck. Jean-Louis Bacqué-Grammont o dönemdeki müdürüydu.