Browse Exhibits (2 total)

Pierre Loti ami de la Turquie - Pierre Loti Türk dostu

IMG_4122.jpg

L'exposition a été réalisée par M. Taha Toros et trois membres scientifiques de l'Institut Français d'Études Anatoliennes, Ibrahim Çağlar, Elie Nicolas et Jean-Pierre Thieck, sous la direction de Jean-Louis Bacqué-Grammont.

La mise en ligne de l'exposition a été réalisée par Pascal Lebouteiller, Béatrice Thouvenot et Isabelle Gilles.

Bu sergi, Taha Toros'un sabırla oluşturduğu "Pierre Loti"'ye ait dosyaların nazikçe vermeği ve yorumlamayı kabul ettiği belgelerine dayanarak, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'nün üç araştırmacısı tarafından gerçekleştirilmiştir: İbrahim Çağlar, Elie Nicolas, Jean-Pierre Thieck. Jean-Louis Bacqué-Grammont o dönemdeki müdürüydu.

Online formatıPascal Lebouteiller, Béatrice Thouvenot ve Isabelle Gilles tarafından gerçekleştirilmiştir.

UN SAVANT EN ANATOLIE : EMMANUEL LAROCHE: ANADOLU'DA BİR BİLİM İNSANI

ExpoFlyer2.png

Cette exposition a été réalisée par l’IFÉA à l’occasion du centenaire de la naissance d’Emmanuel Laroche.

Commissaires de l’exposition

Françoise Laroche-Traunecker, Alice Mouton, Jean-François Pérouse, Aksel Tibet

Les illustrations et objets utilisés dans cette exposition proviennent des archives de la famille Laroche et de l’IFÉA.

Remerciements

Nous remercions Didier Laroche, Philippe Laroche et Carmen Sauvage pour l’aide précieuse qu’ils nous ont apportée.
Nous remercions également İstanbul Araştırmaları Enstitüsü pour le prêt généreux de la table vitrine.

Bu sergi Emmanuel Laroche’un doğumunun yüzüncü yılı münasebetiyle IFÉA tarafından düzenlenmiştir.

Sergi Küratörleri

Françoise Laroche-Traunecker, Alice Mouton, Jean-François Pérouse, Aksel Tibet

Bu sergide yer alan görseller ve eşyalar Laroche ailesinin ve IFÉA’nın arşivlerinden alınmıştır.

Teşekkür

Değerli yardımları için Didier Laroche, Philippe Laroche ve Carmen Sauvage’a teşekkür ederiz.
Ayrıca, sergi için masa vitrini ödünç veren İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'ne teşekkür etmeyi borç biliriz.